Compile C program in manual way

compiler manual C/C++
After hard coding your program hour by hour (sometime, it becomes year by year :) ), one of the most uncomfortable time is compiling it into executable file. As usually, we are going to compile a program by the hardest way to do it, just because it will make us knows that in some case, gcc is really a hero :)) The post’s content is about compiling a C program by manual way. Read more...

Memory trick

trick os memory
Nếu đã từng có thời gian làm việc với C (hay ông nào kinh hơn làm hẳn với Assembly :) ) chắc ai cũng nhớ sự kinh hoàng của core dump fail :’( . Dù có sử dụng gdb debug thì chắc cũng phải bỏ ra cả mớ thời gian và công sức mà nhiều khi lỗi bắt nguồn từ những cái vớ vẩn nào đó mà bình thường ta không để ý :’( . Read more...

Previous Page 3 of 3