networks

Log Viewer via HTTP

manual networks nodejs
Nhân một cuối tuần rảnh rỗi cao hứng nào đấy, mình đã build một hệ thống nhỏ - mục đích chính để nó giúp mình clone tự động anime mới từ các trang mình đã thu thập rss (phần vì mình lười down từng tập, phần do đợt này mình hay quên nên 🤣). Do là cái hệ thống viết chơi bời trong 2 ngày nghỉ nên nó thiếu đủ thứ 🤧… Lúc đầu, mình chỉ tập trung vào viết cho nó chạy, nhưng thời gian đầu - do một số lý do khó nói - mà nó chết sập liên tục 😟 mình bắt đầu nghĩ đến logging, tất nhiên là log ra file thôi…Sau đấy một thời gian khi đã chạy khá ổn định, dần dần bản thân việc mò vào server để mở file log ra đọc mình cũng lười nốt 🤤 nên bắt đầu nghĩ xem có cách nào đơn giản (không phải cài hay dùng thêm dịch vụ ngoài nào) mà có thể giúp xem luôn log file ở server từ trình duyệt không 🧐 Read more...

1 of 1