os

Process, Thread and Routine

concurrent os
Process and Thread Process Tiến trình có thể hiểu đơn giản là một chương trình đang chạy trong máy tính. Khi chúng ta mở một trang web trình duyệt thì đây được xem là một tiến trình. Khi chúng ta viết 1 chương trình máy tính bằng ngôn ngữ lập trình như C, Java, hay Go, sau khi tiến hành biên dịch và chạy chương trình thì hệ điều hành sẽ cấp cho chương trình một không gian bộ nhớ nhất định, PID (process ID),… Mỗi tiến trình có ít nhất một luồng chính (main thread) để chạy chương trình, nó như là xương sống của chương trình vậy. Read more...

Memory trick

trick os memory
Nếu đã từng có thời gian làm việc với C (hay ông nào kinh hơn làm hẳn với Assembly :) ) chắc ai cũng nhớ sự kinh hoàng của core dump fail :’( . Dù có sử dụng gdb debug thì chắc cũng phải bỏ ra cả mớ thời gian và công sức mà nhiều khi lỗi bắt nguồn từ những cái vớ vẩn nào đó mà bình thường ta không để ý :’( . Read more...

1 of 1